Noticeboard

Home > Contact Us
Contact Us PDF Print E-mail

संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

संचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्री वैभव राजेघाटगे 022-22880111 dat@mahakosh.in

संचालनालय,लेखा व कोषागारे संपर्क

शाखा संबंधित अधिकारी पद दूरध्वनी क्रमांक ई.मेल आयडी
दूरध्वनी चालक Telephone Operator 022-22880117/022880106

 


अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई

अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्रीम. रश्मी नांदिवडेकर (अतिरिक्त कार्यभार) 022-22894200 paodat.mum-mh@gov.in

अधिदान व लेखा कार्यालय अधिनस्त कार्यालय संपर्क

कार्यालयाचे नांव शाखा संबंधित अधिकारी पद दूरध्वनी क्रमांक ई.मेल आयडीविभागीय सहसंचालक कार्यालय संपर्क - कोकण विभाग

सहसंचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्री अनुदीप श्री दिघे 27580321 / 27572582 jd.konkan@mahakosh.in

कोकण विभाग अधिनस्त कोषागार कार्यालय संपर्क

अनु. क्र. कोषागार अधिकारी कोषागार कार्यालय संपर्क क्र. ई - मेल आयडी
1. श्री.राजेश प्रभाकर भोईर ठाणे 022-25341162 to.thane@zillamahakosh.in
2. श्री.मनोजकुमार श्रेणिक शेटे रायगड 02141-222092 to.raigad@zillamahakosh.in
3. श्री माळप्पा शरणाप्पा वाघमारे रत्नागिरी 02352-222334 to.ratnagiri@zillamahakosh.in
4. श्री.शिवप्रसाद वसंत खोत सिंधुदूर्ग 02362-228841 to.sindhudurg@zillamahakosh.in
5. श्री.सुजित मधुकर देवकर पालघर 0252-5251446 to.palghar@zillamahakosh.in

 


विभागीय सहसंचालक कार्यालय संपर्क - पुणे विभाग

सहसंचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्रीम शुभांगी अरुण पाटोळे 020-26124959 / 26122848 jd.pune@mahakosh.in

पुणे विभाग अधिनस्त कोषागार कार्यालय संपर्क

अनु. क्र. कोषागार अधिकारी कोषागार कार्यालय संपर्क क्र. ई - मेल आयडी
1. श्री. शेखर अच्युत शेटे पुणे 020-26114715 / 26121214/15 to.pune@zillamahakosh.in
2. श्री.धनाजी हणमंत शिंदे सातारा 02162-227778 to.satara@zillamahakosh.in
3. श्रीम सुहासिनी सरदार पाटील सांगली 0233-2377655 to.sangli@zillamahakosh.in
4. श्री.महेशकुमार शि.कारंडे कोल्हापूर 0231-2644108 to.kolhapur@zillamahakosh.in
5. कु.रुपाली वसंत कोळी सोलापूर 0217-2624627 to.solapur@zillamahakosh.in

 


विभागीय सहसंचालक कार्यालय संपर्क - नाशिक विभाग

सहसंचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्री.निलेश तुकाराम राजूरकर 0253-2581379 / 2581574 jd.nashik@mahakosh.in

नाशिक विभाग अधिनस्त कोषागार कार्यालय संपर्क

अनु. क्र. कोषागार अधिकारी कोषागार कार्यालय संपर्क क्र. ई - मेल आयडी
1. श्री.राजेंद्र उत्तमराव गाडेकर नाशिक 0253-2572296 to.nashik@zillamahakosh.in
2. श्री प्रविण सिताराम पंडित धुळे 02562-232181 to.dhule@zillamahakosh.in
3. श्री गजानन रामभाऊ पाटील नंदूरबार 02564-210019 to.nandurbar@zillamahakosh.in
4. श्री पंडित जळगांव 0257-2229710 to.jalgaon@zillamahakosh.in
5. श्रीम.भाग्यश्री शंकरराव जाधव अहमदनगर 0241-2424366 to.ahmednagar@zillamahakosh.in

 


विभागीय सहसंचालक कार्यालय संपर्क - औरंगाबाद विभाग

सहसंचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्री . उत्तम नारायणराव सोनकांबळे 0240-2340754 /2331874 jd.aurangabad@mahakosh.in

औरंगाबाद विभाग अधिनस्त कोषागार कार्यालय संपर्क

अनु. क्र. कोषागार अधिकारी कोषागार कार्यालय संपर्क क्र. ई - मेल आयडी
1. श्री.र.बा.लिंगनवाड औरंगाबाद 0240-2342033 to.aurangabad@zillamahakosh.in
2. श्री. सचिन चं. धस जालना 02482-223720 to.jalna@zillamahakosh.in
3. श्री.अ.म.चौधरी नांदेड 02462-235217 to.nanded@zillamahakosh.in
4. श्री.दि.र.झिरपे बीड 02442-222270 to.beed@zillamahakosh.in
5. श्रीम सुनिता संजय सुंकवाड परभणी 02452-223253 to.parbhani@zillamahakosh.in
6. श्री.स.सं.इगे उस्मानाबाद 02472-222232 to.osmanabad@zillamahakosh.in
7. श्री.राधाकिशन शेषराव राऊत लातूर 02382-245196 to.latur@zillamahakosh.in
8. श्री माधव बळीराम झुंजारे हिंगोली 02456-221440 to.hingoli@zillamahakosh.in

 


विभागीय सहसंचालक कार्यालय संपर्क - अमरावती विभाग

सहसंचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्रीम शिल्पा राजेंद्र पवार (अतिरिक्त कार्यभार) 0721-2668172 / 2668117 / 2668093 jd.amravati@mahakosh.in

अमरावती विभाग अधिनस्त कोषागार कार्यालय संपर्क

अनु. क्र. कोषागार अधिकारी कोषागार कार्यालय संपर्क क्र. ई - मेल आयडी
1. श्रीम शिल्पा राजेंद्र पवार अमरावती 0721 -2662243 to.amravati@zillamahakosh.in
2. श्री.म.भा.गोरेगावकर अकोला 0724-2435254 to.akola@zillamahakosh.in
3. श्री ऋषिकेश अरुण वाघमारे बुलढाणा 07262-242416 to.buldhana@zillamahakosh.in
4. श्री संजय मेश्राम अतिरिक्त कार्यभार यवतमाळ 07232-242984 to.yavatmal@zillamahakosh.in
5. श्री चंद्रकांत साहेबराव खारोडे वाशिम 07252-232439 to.washim@zillamahakosh.in

 


विभागीय सहसंचालक कार्यालय संपर्क - नागपूर विभाग

सहसंचालक कार्यालयातील दूरध्वनी क्र अधिकृत ई - मेल आयडी
श्रीम सुवर्णा रा पांडे 0712-2561023 / 2564302 / 2560021 jd.nagpur@mahakosh.in

नागपूर विभाग अधिनस्त कोषागार कार्यालय संपर्क

अनु. क्र. कोषागार अधिकारी कोषागार कार्यालय संपर्क क्र. ई - मेल आयडी
1. श्री. अरविंद गोळे (अतिरिक्त कार्यभार) नागपूर 0712-2561844 2564998 to.nagpur@zillamahakosh.in
2. श्री सुरज रमेश बारापत्रे तात्पुरते वर्धा 07152-243267 to.wardha@zillamahakosh.in
3. श्री रमेश सोनाजी कुमरे भंडारा 07184-251754 252435 to.bhandara@zillamahakosh.in
4. श्रीम प्रिती भगवान खारतुडे चंद्रपूर 07172-252738 to.chandrapur@zillamahakosh.in
5. श्री.विलीन गोपाळराव खडसे गडचिरोली 07132-223186 222375 to.gadchiroli@zillamahakosh.in
6. श्री भंडारे (अतिरिक्त कार्यभार) गोंदिया 07182-236150 to.gondia@zillamahakosh.in

 


आभासी कोषागार कार्यालय
Virtual Treasury Office

कार्यालयाचे नांव शाखा पता दूरध्वनी क्रमांक ई.मेल आयडी
आभासी कोषागार कार्यालय शासकीय जमा / Online Challan प्रशासकीय भवन, 5 वा मजला, मंत्रालय,मुंबई 022-22 04 05 64 vtodat.mum-mh@gov.in

* सोम - शुक्र सकाळी १०. ०० ते सांय ६. ०० पर्यंतराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण कार्यालय (DCPS)

कार्यालयाचे नांव संबंधित अधिकारी पद दूरध्वनी क्रमांक ई.मेल आयडी
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण श्रीम गायत्री जाधव (अतिरिक्त कार्यभार) उपसंचालक 022-22626034 / 22625982 / 22626012 / 22626549 / 22822080 dd.dcps@mahakosh.in
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण श्रीम मनिषा मुंढे लेखा अधिकारी 022-22626034
22625982
22626012
22626549
22822080
ao.dcps@mahakosh.in
श्रीम माधवी खाडे
श्री अरुण कोडीलकर
श्री सतिश रहाटे सहाय्यक लेखा अधिकारी
श्री संजय नारकर
श्री मनोज वळवी
श्रीम विजया होळीकर


 

Sub Treasury Officer's Email ID List

  1. Sub Treasury Officers pdf image
 
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact email webmaster@mahakosh.in / devmaha.dat-mh@nic.in . Site Designed and Developed By National Informatics Centre, Pune.